Symbol forklaring


Denne art er fredet

(Danske dyr og planter)

Mange dyr og planter trues af udryddelse. Derfor bliver de fredet. Kort sagt betyder det, at dyrene ikke må samles ind eller slås ihjel, og at planterne ikke må fjernes fra det sted, de vokser op.

Alle vilde pattedyr og fugle er fredede, med mindre der er givet tilladelse til at jage dem i jagtloven.

Det er Skov- og Naturstyrelsen, der fastsætter jagttiderne og afgør, hvilke arter der må jages. Dem, der ikke er jagttid for, er dermed fredede. De fleste fuglearter er fredede, bl.a. alle rovfugle og småfugle samt de fleste vadefugle.

Desuden er alle krybdyr og padder samt 10 arter af insekter beskyttet af en særlig fredning. Det gælder også nogle truede plantearter, bl.a. alle orkideerne.

Læs mere her:
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Arter/FrededeDyrOgPlanter


Denne art er ulovlig i Danmark
Bekendtgørelse om privates hold af særlige dyr m.v.

Der må i Danmark ikke holdes dyrearter, som kan frembyde fare eller er særligt vanskelige at holde på en dyreværnsmæssigt forsvarlig måde.

Læs mere her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1447

Denne lovgivning kom i maj 2000, før dette var det lovligt at holde alle arter krybdyr i de fleste kommuner i Danmark.

Denne art er furetandet/glattandet
Furetandede slanger har bagerst i overmunden 2 tænder som der er fure i. De furer har forbindelse til nogle giftkirtler som levere giften gennem furene, så de virker som gifttænder.

Glattandet: tænder uden fure i, så giften nærmest bare blandes med spytet

Gældende for både furetandet/glattandet slanger er at de er nød til at tygge i byttet for at pumpe gift ind.

Da tænderne sidder bagerst i munden, og slangen skal tygge for at få gift ind, er det sjældent at der sker uheld ved bid, men de sker. Så derfor er det ikke arter der kan anbefales til nybegyndere.

Denne art er giftig
Hugorme & Grubeorme:
De slanger har 2 eller flere gifttænder, tænderne sidder på en bevægelig knogle. Så når tænderne ikke er i brug ligger de tilbage i ganen, men når slangen skal levere et hug eller et bid, bevæges knoglen således at tænderne står op i en ret vinkel og kan derved hurtig levere deres bid og trække sig tilbage igen. Tænderne er hule indeni og virker som en kanyle når slangen levere sin gift. Slangens gift er en vævsgift, som nedbryder væv og muskler og kan give kraftige blødninger.

Elapider:
De arter har fastsiddende gifttænder som der har delvis eller fuldstændig lukkede fure i deres tænder. Slangerne bruger en nervegift som lammer og nedbryder byttes nervesystem.

Edderkopper & Hvirvelløse dyr:
De fleste arter af edderkopper og hvirvelløse er ikke giftige nok til at give skade til mennesker, der er dog visse arter som er meget giftige og derved ulovlige i Danmark.

Øgler:
Der findes kun 2 arter øgler i verden der er giftige, begge er lovlige i Danmark